Zamieszanie o kolonie dla prymusów

Temat nagradzania koloniami najlepszych uczniów w gminie Namysłów wywołał kontrowersje. Matka uczennicy z Kamiennej twierdzi, że w jej szkole do nagrody nie wytypowano prymusa z najlepszymi wynikami.

 

W tym roku, w grupie szczęśliwych prymusów zabraknie 13-letniej Kingi, córki Violetty Rychlik. W opinii pani Violetty jej córka została skrzywdzona przez niejasny system wyłaniania szczęśliwców, którzy nagrodzeni zostali koloniami w Zakopanem.

 - Początkowo, to mojej córce powiedziano, że pojedzie w nagrodę do Zakopanego, a potem się z tego wycofano - mówi matka dziewczynki. Jak podkresla, jej córka miała lepsze wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, jak np. pierwsze miejsce w województwie w skoku wzwyż.

- Mimo, że to władze gminy są inicjatorem i organizatorem kolonii dla prymusów, to poszczególne szkoły typują uczniów do wyjazdu - tłumaczy Grażyna Burkiewicz z wydziału oświaty i kultury fizycznej namysłowskiego magistratu. Prymusa, który zostanie wytypowany do wyjazdu wybiera rada pedagogiczna. - Rada bierze pod uwagę przede wszystkim średnią ocen ze świadectwa, w niektórych szkołach bierze sie także pod uwagę wyniki egzaminów końcowych, a także osiagnięcia sportowe i udział w konkursach przedmiotowych - mówi Grażyna Burkiewicz.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

- To nie mozliwe, by nagrodę otrzymał uczeń słabszy kosztem ucznia lepszego - podkreśla urzędniczka.

- W szkole w Kamiennej było co najmniej czworo uczniów, którzy mieli lepszą średnią od wytypowanej uczennicy - ripostuje Violetta Rychlik i dodaje - Tu nie chodzi już o moją córkę, tylko o to, by taka sytuacja nie powtórzyła się już więcej.

Wyjazdy prymusów namysłowskich podstawówek i gminazjów są organizowane przez gminę od kilku lat. W tym roku uczniowie jadą na 10 dni do Zakopanego. Koszt wyjazdu to ok. 20 tys. zł. Jest on całkowicie pokrywany z budżetu Namysłowa.
 

Namysłowskcy prymusi jadą do Zakopanego - nie wszyscy.
Sekcje: