Owoce w szkole - PILNE informacje dla szkół

Tylko do 18. września można zgłaszać szkoły do programu Owoce w szkole.

Program Owoce w szkole ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw. W jego ramach dostarczane są do szkół owoce, warzywa oraz soki.

By uczestniczyć w programie KONIECZNYM jest zgłoszenie szkoły na odpowiednim formularzu do odpowiedniego Oddziału Terenowego ARR w nieprzekraczalnym TERMINIE do 18. września 2013 roku.

Zarówno formularz jak i adres odpowiedniego Oddziału Terenowego ARR znajdują się na stronie dostawcy:

www.mlekowszkole.com.pl