Lokalne firmy i instytucje: Amicus
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Ważą się losy gminnej spółki LED PACK

Czym jest Projekt Led Pack, jaka w nim rola Gminy Namysłów i czy uda się wprowadzić go w życie?

Spółka Led Packledpack.eu

Led Pack Management Namysłów sp. z o.o. to najmłodsza spółka Gminy Namysłów powołana do życia jako podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie projektu finansowanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach Inicjatywy tegoż Banku i Komisji Europejskiej noszacej nazwę ELENA (European Local ENergy Assistance).

Strona internetowa spółki: www.ledpack.eu

Projekt

Projekt nosi nazwę LED PACK Public Lighting Modernisation Project in South Poland i zakłada przeprowadzenie modernizacji oświetlenia publicznego z wykorzystaniem technologii LED. Zasięg terytorialny projektu określono jako Polska południowa. Gmina Namysłów jest liderem projektu.

Finanse

ELENA - LED PACK PROJEKT

Dofinansowanie będzie sięgać 90% kosztów inwestycji. Całkowity wkład ze strony w EBI to 1,646,233.00 EUR.

5. marca 2014 roku Projekt uzyskał finansowe zielone światło na wprowadzenie w życie.

 

Co dalej?

Z informacji uzyskanych od prezesa Led Pack Management Namysłów sp. z o.o. pana Arkadiusza Klizy projekt wejdzie w życie pod warunkiem, że miejscowości z Południa Polski przystąpią, podpiszą umowę.

I tu właśnie ważą się dalsze losy projektu bo od ilości samorządów które zaangażują się w projekt zależy jego wdrożenie.

Aktualnie miasta z południowej Polski otrzymują informacje na temat projektu. Na chwile obecną wiele miejscowości jest na etapie przegłosowania projektu na radzie. Spółka fizycznie zacznie funkcjonować po podpisaniu umów z miejscowościami.

Kto zajmuje się projektem?

Projektowi przewodniczy Burmistrz Namysłowa Krzysztof Kuchczyński (inicjator) a prezesem spółki jest pan Arkadiusz Kliza.

temat / lokalizacja

ledpack.eu
ELENA - LED PACK PROJEKT