Wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Namysłowie

Do końca kwietnia należy złożyć deklaracje PIT za 2013 rok. Dla zostawiających ten obowiązek na ostatnią chwilę US w Namysłowie idzie na rękę.

Wprowadzone zostają wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Namysłowie

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że 30 kwietnia upływa termin złożenia zeznań podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Zeznanie roczne PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy uzyskali przychód, osiągnęli dochód (ponieśli stratę) w roku podatkowym.


Urząd Skarbowy w Namysłowie w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2014r. (poniedziałek, wtorek i środa)

będzie czynny w godzinach 7.30-18.00.


Druki formularzy zeznań rocznych oraz załączników można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Namysłowie – na Sali Obsługi Podatnika, można je również wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl

Informacje jak wypełniać zeznania podatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania zeznań zawarte są w dostępnych w Urzędzie broszurach informacyjnych. Informacje telefoniczne można uzyskać za pośrednictwem Krajowej Informacji Podatkowej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 pod numerem: 0 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 330 0330 (z telefonów komórkowych). Niezbędnych informacji udzielają również pracownicy Urzędu Skarbowego w Namysłowie pod numerem telefonu  77 4190993, 77 4190985 oraz na Sali Obsługi Podatnika. Informacje na temat składania zeznań rocznych oraz broszury informacyjne znaleźć można także na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl

Jak złożyć zeznanie

Zeznanie roczne można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub elektronicznie, za pośrednictwem sieci Internet. Wszelkie informacje na temat przesyłania deklaracji w formie elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej: www.e-deklaracje.gov.pl

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego.

Wysyłanie zeznań drogą elektroniczną

Do czasu zakończenia akcji pracownicy Urzędu Skarbowego w  Namysłowie udzielają niezbędnych informacji na temat możliwości składania deklaracji podatkowych za pośrednictwem Internetu. Osobom zainteresowanym udostępnione są stanowiska komputerowe z zainstalowaną aplikacją do wypełniania i przesłania zeznań drogą elektroniczną. Pracownik Urzędu podpowie jak wypełnić zeznanie roczne przy wykorzystaniu aplikacji e-deklaracje oraz pomoże przesłać elektronicznie wypełnione zeznanie do właściwego urzędu skarbowego. Podatnicy chcący wysłać zeznanie za 2013 rok droga elektroniczną, powinni zabrać ze sobą:

  • dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku za 2013 rok: informacje od płatników (np. PIT-11, PIT-11A, PIT-8C), nr PESEL dzieci (w przypadku możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej),
  • informację na temat kwoty przychodu (ogółem) wykazanej w zeznaniu za rok poprzedni tj. w PIT za 2012 oraz
  • dokument tożsamości.