Andrzej Mamczura lat 41

Dnia 12. października 2019 roku

przeżywszy 41 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Mamczura

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Kowalowicach

w dniu 15. października 2019 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w w Kowalowicach

w dniu 15. października 2019 roku o godzinie 1200

oraz

w dniach 12., 13. i 14. października 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.