Anna Krzyżewska lat 90

Dnia 09. maja 2019 roku

przeżywszy 90 lat zmarła

ŚP.

Anna Krzyżewska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 14. maja 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 14. maja 2019 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 13. maja 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.