Antoni Lasota lat 81

Dnia 10. października 2017 roku

przeżywszy 81 lat zmarł

ŚP.

Antoni Lasota

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 16. października 2017 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.