Bronisława Konysz lat 78

Dnia 01. listopada 2018 roku

przeżywszy 78 lat zmarła

ŚP.

Bronisława Konysz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05. listopada 2018 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05. listopada 2018 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.