Czesław Kurnicki lat 86

Dnia 28. marca 2019 roku

przeżywszy 86 lat zmarł

ŚP.

Czesław Kurnicki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 30. marca 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 30. marca 2019 roku o godzinie 1315

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.