Czesława Gnyp lat 72

Dnia 09. maja 2019 roku

przeżywszy 72 lata zmarła

ŚP.

Czesława Gnyp

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 23. maja 2019 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 23. maja 2019 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.