Czesława Nowakowska lat 91

Dnia 01. sierpnia 2019 roku

przeżywszy 91 lat zmarła

ŚP.

Czesława Nowakowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Minkowskie

w dniu 05. sierpnia 2019 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Minkowskie

w dniach 03. i 04. sierpnia 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.