Czesława Wesołowska lat 87

Dnia 05. listopada 2018 roku

przeżywszy 87 lat zmarła

ŚP.

Czesława Wesołowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 08. listopada 2018 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 08. listopada 2018 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 07. listopada 2018 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.