Elżbieta Piskorowska lat 64

Dnia 18. września 2018 roku

przeżywszy 64 lata zmarła

ŚP.

Elżbieta Piskorowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21. września 2018 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21. września 2018 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.