Ewa Marel lat 59

Dnia 05. października 2016 roku

przeżywszy 59 lat zmarła

ŚP.

Ewa Marel

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 08. października 2016 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniach 06. i 07. października 2016 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.