Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Franciszek Mikołajczyk lat 74

Dnia 18. listopada 2020 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Franciszek Mikołajczyk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Smogorzowie

w dniu 21. listopada 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Smogorzowie

w dniu 21. listopada 2020 roku o godzinie 1300

oraz

w dniach 19. i 20. listopada 2020 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.