Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Helena Chmura lat 70

Dnia 02. kwietnia 2018 roku

przeżywszy 70 lat zmarła

ŚP.

Helena Chmura

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 05. kwietnia 2018 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 05. kwietnia 2018 roku o godzinie 1100

oraz

w dniach 03. i 04. kwietnia 2018 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.