Helena Markiewicz lat 75

Dnia 04. listopada 2019 roku

przeżywszy 75 lat zmarła

ŚP.

Helena Markiewicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07. listopada 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07. listopada 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 06. listopada 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.