Henryk Felbel lat 91

Dnia 31. lipca 2019 roku

przeżywszy 91 lat zmarł

ŚP.

Henryk Felbel

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03. sierpnia 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 02. sierpnia 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.