Ingeborga Fiedeń lat 79

Dnia 07. lutego 2020 roku

przeżywszy 79 lat zmarła

ŚP.

Ingeborga Fiedeń

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju

w dniu 12. lutego 2020 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy w Pokoju

w dniu 12. lutego 2020 roku o godzinie 1000

oraz

w dniu 11. lutego 2020 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.