Irena Gębka lat 62

Dnia 19. sierpnia 2019 roku

przeżywszy 62 lata zmarła

ŚP.

Irena Gębka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Woskowicach Małych

w dniu 22. sierpnia 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Woskowicach Małych

w dniu 22. sierpnia 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 21. sierpnia 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.