Irena Kęsy lat 85

Dnia 25. kwietnia 2018 roku

przeżywszy 85 lat zmarła

ŚP.

Irena Kęsy

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 28. kwietnia 2018 roku o godzinie 1030

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 28. kwietnia 2018 roku o godzinie 0930

oraz

w dniu 27. kwietnia 2018 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.