Jan Bachrynowski lat 75

Dnia 18. lutego 2020 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Jan Bachrynowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 22. lutego 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 22. lutego 2020 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 21. lutego 2020 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.