Jan Solecki lat 62

Dnia 20. czerwca 2019 roku

przeżywszy 62 lata zmarł

ŚP.

Jan Solecki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 22. czerwca 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 22. czerwca 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.