Janina Borsuk lat 80

Dnia 29. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 80 lat zmarła

ŚP.

Janina Borsuk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 02. maja 2019 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 02. maja 2019 roku o godzinie 0930

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.