Janina Wdowikowska lat 82

Dnia 31. grudnia 2017 roku

przeżywszy 82 lata zmarła

ŚP.

Janina Wdowikowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 04. stycznia 2018 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 04. stycznia 2018 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.