Jarosław Bzdok lat 28

Dnia 01. listopada 2018 roku

przeżywszy 28 lat zmarł

ŚP.

Jarosław Bzdok

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 08. listopada 2018 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 08. listopada 2018 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.