Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Józef Szymczykowski lat 81

Dnia 12. lipca 2021 roku

przeżywszy 81 lat zmarł

ŚP.

Józef Szymczykowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Minkowskie

w dniu 15. lipca 2021 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Minkowskie

w dniu 13. i 14. lipca 2021 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.