Kazimierz Siejka lat 63

Dnia 16. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 63 lata zmarł

ŚP.

Kazimierz Siejka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Żabie

w dniu 27. kwietnia 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Żabie

w dniu 25. i 26. kwietnia 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.