Ksawera Kleinowska lat 57

Dnia 12. października 2019 roku

przeżywszy 57 lat zmarła

ŚP.

Ksawera Kleinowska

z domu Szkutnik

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 18. października 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 18. października 2019 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.