Maciej Ołpiński lat 48

Dnia 09. marca 2020 roku

przeżywszy 48 lat zmarł

ŚP.

Maciej Ołpiński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 11. marca 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 10. marca 2020 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.