Marek Gawron lat 49

Dnia 06. stycznia 2018 roku

przeżywszy 49 lat zmarł

ŚP.

Marek Gawron

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 09. stycznia 2018 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 09. stycznia 2018 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.