Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Marek Majewski lat 62

Dnia 19. lutego 2021 roku

przeżywszy 62 lata zmarł

ŚP.

Marek Majewski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju

w dniu 23. lutego 2021 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Pokoju

w dniu 23. lutego 2021 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.