Maria Kułakowska lat 84

Dnia 07. stycznia 2018 roku

przeżywszy 84 lata zmarła

ŚP.

Maria Kułakowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 12. stycznia 2018 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 11. stycznia 2018 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.