Maria Nowacka lat 84

Dnia 17. lipca 2019 roku

przeżywszy 84 lata zmarła

ŚP.

Maria Nowacka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Woskowicach Małych

w dniu 20. lipca 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kościele w Woskowicach Małych

w dniach 18. i 19. lipca 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.