Maria Radomska lat 92

Dnia 19. lutego 2019 roku

przeżywszy 92 lata zmarła

ŚP.

Maria Radomska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 23. lutego 2019 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 23. lutego 2019 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.