Maria Wędzonka lat 58

Dnia 09. marca 2020 roku

przeżywszy 58 lat zmarła

ŚP.

Maria Wędzonka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 14. marca 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 14. marca 2020 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 13. marca 2020 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.