Marian Jakwert lat 69

Dnia 16. czerwca 2019 roku

przeżywszy 69 lat zmarł

ŚP.

Marian Jakwert

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 19. czerwca 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 19. czerwca 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.