Marta Gorczyńska lat 93

Dnia 10. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 93 lata zmarła

ŚP.

Marta Gorczyńska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 13. kwietnia 2019 roku o godzinie 1330

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 12. kwietnia 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.