Mieczysław Bryła lat 78

Dnia 07. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 78 lat zmarł

ŚP.

Mieczysław Bryła

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Żabie

w dniu 10. kwietnia 2019 roku o godzinie 1430

Różaniec odbędzie się w Kościele w Żabie

w dniu 10. kwietnia 2019 roku o godzinie 1400

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.