Rozalia Szelest lat 87

Dnia 12. marca 2018 roku

przeżywszy 87 lat zmarła

ŚP.

Rozalia Szelest

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Kowalowicach

w dniu 15. marca 2018 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Kowalowicach

w dniu 15. marca 2018 roku o godzinie 1200

oraz

w dniu 14. marca 2018 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.