Polecane firmy: Laboratorium Grabowska
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Ryszard Piasecki lat 72

Dnia 01. lutego 2021 roku

przeżywszy 72 lata zmarł

ŚP.

Ryszard Piasecki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy w Goli

w dniu 05. lutego 2021 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy w Goli

w dniach 02. i 04. lutego 2021 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.