Lokalne firmy i instytucje: Dom pogrzebowy STYKS
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Stefan Andrejczuk lat 90

Dnia 01. października 2019 roku

przeżywszy 90 lat zmarł

ŚP.

Stefan Andrejczuk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 04. października 2019 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03. października 2019 roku o godzinie 1545

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.