Teresa Jaśniak lat 62

Dnia 25. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 62 lata zmarła

ŚP.

Teresa Jaśniak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 13. maja 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 13. maja 2019 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.