Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Tomasz Markowski lat 80

Dnia 05. kwietnia 2021 roku

przeżywszy 80 lat zmarł

ŚP.

Tomasz Markowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 08. kwietnia 2021 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 08. kwietnia 2021 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 07. kwietnia 2021 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.