Zofia Myślicka lat 88

Dnia 11. marca 2019 roku

przeżywszy 88 lat zmarła

ŚP.

Zofia Myślicka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 14. marca 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 14. marca 2019 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 13. marca 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.