Planowany BRAK prądu - Krogulna, Siedlice, Zieleniec

Data wydarzenia: 
25.09.2012 - 10:00

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

Krogulna: 26.09.2012 r. (środa) w godz. 8-16

Siedlice: 25.09.2012 r. (wtorek) w godz. 11-13 27.09.2012 r. (czwartek) w godz. 9-13

Zieleniec: 25.09.2012 r. (wtorek) w godz. 9-11 27.09.2012 r. (czwartek) w godz. 9-11

 

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Wyłączenie nastąpi w celu przeprowadzenia koniecznych napraw urządzeń elektromagnetycznych.

UWAGA! W czasie wyłączenia zabronione jest podłączenie do budynku napięcia z jakiegokolwiek agregatu prądotwórczego oraz z obcego źródła prądu np. z sąsiedniego budynku, gdzie jest napięcie. Doprowadzić to może do porażenia prądem elektrycznym naszych pracowników, jak i osób postronnych. Za samowolne podłączenie i spowodowanie zagrożenia życia ludzkiego lub zdrowia ludzkiego albo mienia tj. popełnienie przestępstwa przeciw bezpieczeństwu powszechnemu, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności zgodnie z art. 165 Kodeksu karnego (Dz.U z 1997 r. nr 88, poz. 553)

Informacje: Rejonowa Dyspozycja Ruchu, tel. 77 41 00 518