XIX sesja Rady Gminy Pokój - lipiec 2016

Data wydarzenia: 
07.07.2016 - 17:00

Lipcową sesję Rady Gminy Pokój zaplanowano na dzień 7. lipca 2016 roku na godzinę 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  b) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
  c) wieloletniej prognozy finansowej
 6. Zapytania i wnioski mieszkańców
 7. Zakończenie sesji
Organizator: