O bezpieczeństwie na drogach w powiecie namysłowskim - debata

Kto pochylał głowę nad tym problemem i o czym była mowa na spotkaniu zorganizowanym 16 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

16 maja 2014 roku miała miejsce debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Jej organizatorem był Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie mł. insp.Zbigniew Dychus oraz Starosta Namysłowski Julian Kruszyński.

W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie,  zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego powiatu. W debacie uczestniczył także Opolski Komendant Wojewódzkiego Policji insp. Irena Doroszkiewicz.

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie omówił analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie namysłowskim oraz przedstawił działania, jakie podejmuje namysłowska Policja w zakresie eliminowania kierujących stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Przedstawione zostały także policyjne działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Uczestnicy debaty w Namysłowie

Naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie zaprezentował i zreferował działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzone na drogach powiatowych. Wśród prelegentów wystąpił również przedstawiciel Straży Miejskiej, który omówił problematykę dotyczącą parkowania na terenie miasta.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję wypowiedzenia się, wyrażenia opinii oraz wypracowania propozycji, rozwiązań mających na celu wzrost bezpieczeństwa na drogach powiatu namysłowskiego a także ograniczenia wypadków drogowych. W trakcie dyskusji  uczestniczący w debacie podzielili się z policjantami swoimi sugestiami, opiniami na temat możliwości rozwiązań problemów komunikacyjnych i stanu infrastruktury drogowej mającej wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Wszystkie zgłaszane podczas spotkania uwagi, zostaną przeanalizowane przez policjantów, aby jak najskuteczniej pomóc mieszkańcom naszego powiatu.