Lokalne firmy i instytucje: Studio Reklamy Q,Brand
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

O bezpieczeństwie na drogach w powiecie namysłowskim - debata

Kto pochylał głowę nad tym problemem i o czym była mowa na spotkaniu zorganizowanym 16 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

16 maja 2014 roku miała miejsce debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Jej organizatorem był Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie mł. insp.Zbigniew Dychus oraz Starosta Namysłowski Julian Kruszyński.

W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie,  zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego powiatu. W debacie uczestniczył także Opolski Komendant Wojewódzkiego Policji insp. Irena Doroszkiewicz.

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie omówił analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie namysłowskim oraz przedstawił działania, jakie podejmuje namysłowska Policja w zakresie eliminowania kierujących stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Przedstawione zostały także policyjne działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Uczestnicy debaty w Namysłowie

Naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Namysłowie zaprezentował i zreferował działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzone na drogach powiatowych. Wśród prelegentów wystąpił również przedstawiciel Straży Miejskiej, który omówił problematykę dotyczącą parkowania na terenie miasta.

Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję wypowiedzenia się, wyrażenia opinii oraz wypracowania propozycji, rozwiązań mających na celu wzrost bezpieczeństwa na drogach powiatu namysłowskiego a także ograniczenia wypadków drogowych. W trakcie dyskusji  uczestniczący w debacie podzielili się z policjantami swoimi sugestiami, opiniami na temat możliwości rozwiązań problemów komunikacyjnych i stanu infrastruktury drogowej mającej wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Wszystkie zgłaszane podczas spotkania uwagi, zostaną przeanalizowane przez policjantów, aby jak najskuteczniej pomóc mieszkańcom naszego powiatu.

 

O bezpieczeństwie na drogach - debata 2014
Uczestnicy debaty w Namysłowie
Starostwo powiatowe w Namysłowie
Straż miejska Namysłów
Spotakanie w Namysłowie - debata 2014