Podsumowanie kurs samoobrony BEZPIECZNA KOBIETA - czerwiec 2014

Zakończył się kurs samoobrony dla mieszkanek powiatu namysłowskiego. W zajęciach uczestniczyło ponad 30 pań, które uczyły się reakcji w sytuacji napadu i technik samoobrony.

Bezpieczna Kobieta

„Bezpieczna Kobieta” to cykl szkoleń dla mieszkanek powiatu. Policja w Namysłowie aktywnie się w niego  włączyła. Kurs prowadzony był od 15. kwietnia 2014 roku przez Komendanta Straży Miejskiej w Namysłowie Krzysztofa Jankowiaka, który oprócz tego, że jest Prezesem Stowarzyszenia Sportu i Japońskich Sztuk Walki „BUSHI” prowadzi także szkołę, w której rozwija tradycję wschodnich sztuk walki. Zajęcia odbyły się w siedzibie szkoły „Bu Jutsu Kai Takeuchi Ryu” przy ulicy Reymonta w Namysłowie.

Część teoretyczna

Zajęcia praktyczne poprzedzone były prelekcją dotyczącą bezpiecznych zachowań i zasad postępowania w sytuacji gdy staniemy się ofiarą przestępstwa oraz psychologicznym aspektom samoobrony kobiet. W części teoretycznej uczestniczyli specjaliści z zakresu: prawa oraz psychologii. Wykłady przeprowadzili także policjanci i strażacy z Komend Powiatowych w Namysłowie.

Wykład samoobrony dla kobiet

Ćwiczenia praktyczne

Część praktyczną z zakresu samoobrony poprowadził Krzysztof Jankowiak, który zaprezentował między innymi: techniki samoobrony, reakcje w sytuacjach napadu, strategie napastników i ofiar oraz podstawowe zasady zachowań.

Praktyczna samoobrona

Uczestniczki wysłuchały wykładów tematycznych a także pod okiem prowadzącego zajęcia mogły przekonać się, że kilka prostych technik sztuk walki może uratować im życie lub zdrowie. Celem zajęć było budowanie świadomości zagrożeń z jakimi mogą się spotkać kobiet a także pokazanie jak się przed tymi zagrożeniami bronić.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

Szkolenie z samoobrony dla kobiet

Certyfikaty

Na zakończenie kursu Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Jankowiak, Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie oraz Zastępca Burmistrza Andrzej Galla wręczyli wszystkim uczestniczkom kursu certyfikaty jego ukończenia a także mały podręczny zestaw do obrony.

Certyfikat samoobrony

Skąd potrzeba takich szkoleń?

Panujące powszechnie przekonanie, że kobiety są słabsze fizycznie od mężczyzn oraz łatwiej poddają się paraliżującemu strachowi sprawia, iż sprawcy napadów i kradzieży postrzegają je jako ofiary łatwiejsze do pokonania. Dlatego też każda kobieta powinna znać podstawowe zasady zachowania pozwalające na uniknięcie stania się ofiara przestępców. Im więcej kobieta wie na temat takich zasad zachowania, tym większe prawdopodobieństwo, że uda jej się uniknąć zagrożeń.

temat / lokalizacja