Lokalne firmy i instytucje: Usługi Transportowe - Jerzy Węgliński
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

XXXVIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego - 30 kwietnia 2014

Data wydarzenia: 
30.04.2014 - 13:00

XXXVIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

odbędzie się 30. kwietnia 2014 roku o godzinie 13.00

w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie,
  • likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Namysłowie wchodzącego w skład Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku,
  • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach w 2014 roku,
  • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalowicach w 2014 roku.

7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2014 r.

8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii za rok 2013.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Powiatu Namysłowskiego.

10. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2013. Ocena zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014.

11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu, współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013".

12. Informacja w zakresie wspierania finansowego sportu, kultury i zabytków na terenie Powiatu Namysłowskiego za rok 2013.

Dodano 1 komentarz

Nawiązując do notatki w NTO z dnia 18.07.2014r. w sprawie poprawy jakości chodników, cieszy fakt, że zarządcy dróg zaczęli usuwać bariery, które utrudniały życie korzystającym z dróg i chodników publicznych. Jedyne co jeszcze boli to, że nowe chodniki, też nie zawsze są przyjazne.

Brawo p. Basiu za upór i determinacje w dążeniu do osiągania celów. Pozdrawiam wszystkich uczestników Patrolu Rowerowego.